Ludoteca

És l’espai de temps que s’amplia al matí en l’horari escolar, per intentar a ajudar a conciliar la vida familiar amb la laboral.

Aquesta franja horària va de les 7:30 a les 8:45  

El servei nocost addicional però si es necessita de manera fixa, ja sigui de cada dia o dies concrets a la setmana, cal avisar-ho al centre. Se’n pot fer ús de manera esporàdica.

Els infants que venen aviat al matí, poden portar l’esmorzar i menjar a l’aula amb l’educadora i els altres companys/es.