Assegurança mèdica privada

En cas d’accident, l’escola disposa d’una assegurança d’assistència sanitària. Els alumnes de l’escola estan assegurats i en cas d’accidents casuals ocorreguts en el centre dins l’horari establert i demés activitats organitzades pel centre, els hi queda inclòs el següent:

-          Assistència dental

-          Ulleres en cas de trencament

-          Assistència mèdica privada

L’Asseguradora amb qui tenim contractat aquest servei és Atlàntida, assegurances mèdiques.

Podeu veure informació d’aquesta asseguradora a través de la seva pàgina web www.atlantida.cat