Pla d'Obertura simplificat

Donat compliment al que disposa el Pla d'obertura de centres educatius en FASE 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, així com les Instruccions per a l'organització de l'obertura dels centres educatius, la titularitat de la llar d'infants Patufets presenta el seu Pla d'oberutra, confirmant que compleix les mesures sanitàries i d'higiene, i que ha pres les mesures d'adequació dels espais de reorganització dels grups d'infants.