Metodologia

La nostra il.lusió diària és l'aprenentatge de l'infant mitjançant la seva felicitat.

Si un nen és feliç a l’escola, és més fàcil motivar-lo perquè vulgui aprendre, conèixer i desenvolupar-se com a persona que és.

Com ho fem? Donant llibertat al nen a fer o no fer allò que es proposa a l’aula. Proporcionar jocs individuals i/o col·lectius en els quals els infants puguin experimentar, manipular i imaginar fins arribar a la pròpia acció. Els nens i nenes amb l’experimentació lliure de l’espai natural i social que els envolta despertaran tots els seus sentits.

Es plantegen activitats educatives, tot i que s’adapten al nivell maduratiu de cada infant, ja que cadascun d’ells, decideix fins on pot i on vol arribar amb allò que se li ofereix.

El joc en un infant és innat i li agrada, doncs fem-lo feliç a l’escola jugant tant com pugui, per això les activitats estan pensades mitjançant el joc, així afavorim la observació i la pròpia curiositat de cada nen i nena. Per desenvolupar aquests jocs oferim activitats i materials diversos potenciant que l’infant els utilitzi descobrint per ell sol com a mitjà de nous aprenentatges.

S’intenta que la relació entre alumnes i educadors sigui el més familiar possible, per tal d’establir un clima acollidor i còmode pels infants.