Instal·lacions

L’escola està construïda en planta baixa i té capacitat per a 55 infants distribuïts en tres aules. Aquestes aules donen totes amb finestrals al pati, per tal de rebre el màxim de llum natural. El pati exterior és d’ús exclusiu de l’escola i és un terreny sense desnivells.

Tant els espais interiors com exteriors garanteixen la seguretat física i la higiene dels infants i de totes les persones que treballen en el centre, degut que s’utilitzen elements i materials pensats per oferir la seguretat adequada. Tot i així els espais són accessibles als usuaris més petits per tal d’afavorir la seva autonomia.

L’escola disposa de les següents instal·lacions degudament equipades:

       - 3 aules amb canviador, una per cadascún dels 3 nivells del cicle

       - 1 espai de treball per l’equip educatiu

       - Pati de 400 m2 amb espai separat per nadons

       - Menjador

       - Lavabos per infants

       - Lavabo per adults