Instal·lacions

L'escola està construïda en planta baixa i té capacitat per a 55 infants distribuïts en 3 aules. Aquestes donen totes amb finestrals al jardí, per tal de rebre el màxim de llum natural. 

Tots els espais de la llar garanteixen la seguretat física i emocional dels infants i de totes les persones que treballen en el centre, degut que s'utilitzen elements i materials pensats adequadament. Aquests alhora, son accesibles als usuaris més petits/es per tal d'afavorir la seva autonomia. 

Les instal.lacions degudament equipades estan compostes per:

  • 3 aules amb canviador, una per cadascún dels 3 nivells del cicle.
  • 1 entrada (utilitzada de manera puntual com aula de llums).
  • 1 espai de treball per l'equip educatiu.
  • Pati de 400 m2, amb espai individualitzat pels lactants més xics. 
  • Menjador.
  • Lavabos per infants.
  • Lavabo per adults.

Els petits/es, des de ben xics, tenen interès i curiositat per l'entorn que els envolta i per això, volem oferir un espai de joc on puguin trobar un munt d'estímuls, de moviment lliure, de relacions socials, de descobriments, experiments i aprenentages, pel bon desenvolupament integral dels nostres patufets i patufetes. 

Per aquest motiu, l'espai exterior està pensat, igual que en l'interior, com un espai de joc ric en aprenentatges, mitjançant materials naturals.