Pagament quota matrícula

El cobrament de la quota anual de matrícula del curs 2019/2020 en concepte de reserva i ocupació de plaça escolar és de 240€

Inclou l'assegurança, reserva de plaça, material fungible de tot el curs (a exepció del material de roba, agenda i sortides i/o activitats específiques)

 

 

Forma de pagament de les despeses docents del curs 2019/20*