Fitxa horaris i serveis

El nen que utilitza el servei de menjador té incloses les hores de 12:00 a 15:00