Activitats

El joc, eina bàsica de la nostra escola. Els infants en etapa del primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys, el que els agrada més és jugar. Per això les nostres activitats estan sempre envoltades de joc, d’aquesta manera fem més atractives les activitats que oferim als nostres alumnes i n’extreuen el màxim de coses mitjançant: la manipulació, l’experimentació i així crear i descobrir per sí mateixos.

Què fem?

 • Curs de natació.
 • Passeig pedagògic durant tot el curs.
 • Excursió a la Granja escola o colònies de dos dies.
 • Biblionadons a la biblioteca municipal.
 • Tallers dos o tres cops l’any amb una residència de gent gran.
 • Activitats de llengua estrangera.
 • Festes amb familiars
  -    La castanyada
  -    Sant Jordi
  -    Nadal
  -    Fi de curs
 • Participació amb les activitats que ofereix el poble en dates festives
  -    Visita de cap grossos i gegants
  -    Anem a les fires
  -    Firestany de Sant Martirià
  -    Visita a l’Ambaixada Reial
  -    Carnestoltes
 • Activitats amb familiars (veure serveis)
  -    Formació per pares i mares
  -    Activitats pràctiques


Aquestes activitats s’aniran informant als pares i mares mensualment mitjançant uns fulls informatius on s’indicaran: les experiències, les activitats, les sortides i on s’anotaran els dies festius, si n’hi ha, i els deures pels pares (activitats on es demana ajuda a les famílies)